REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Express45, urca-te la bord și câștiga o vacanta!”

ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul prezentului Concurs este:

– PARALELA 45 TURISM SRL cu sediul in Bucuresti, Bdul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, cod postal 050012, si adresa de corespondenta in Buucresti, Calea Grivitei nr. 202B, sector 1, tel: 0374.45.45.45; fax: 021.312.27.74; e-mail: secretariat@paralela45.ro, www.paralela45.ro, Cod de Inregistrare Fiscala RO6505940, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/21621/1994, reprezentata legal de Alin Nicolae Burcea in calitate de Administrator

Regulamentul Concursului a fost intocmit si este facut public, in mod gratuit, pe site-ul Organizatorului precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/Paralela45, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil.

Competitia va incuraja orice persoana sa efectueze calatorii si, va urmari promovarea destinatiilor turistice. Prin urmare, Concursul aferent prezentului Regulament nu reprezinta o loterie publicitara, conform Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

CONDITII DE PARTICIPARE

Prezentul concurs este aplicabil oricarei persoane fizice avand varsta peste 18 ani.

Nu pot participa la acest concurs angajatii organizatorilor, sotii, parintii, copiii acestora. Prin inscrierea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Concursul se desfasoara in perioada 25.12.2021, ora 12:00 – 06.05.2022, ora 11:00.

MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI Fiecare participant care acceseaza pagina www.paralela45.ro si care doreste sa castige o vacanta gratuita in strainatate sau in tara, trebuie sa se aboneze la Newsletter pentru a fi la curent cu toate serviciile de calatorie oferite de Paralela 45 Turism SRL si cu toate campaniile noastre de promovare a serviciilor turistice. Pentru aceasta, fiecare participant se va inscrie in concurs accesand slider-ul EXPRESS45, de unde va fi directionat in site-ul https://express.paralela45.ro in care se va putea abona la Newsletter. Abonarea la Newsletter reprezinta inregistrarea in campania “Express45, urca-te la bord și câștiga o vacanta!”

DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorilor va avea loc in ziua de 06.05.222, orele 12:00, prin tragere la sorti.

Vor fi considerati castigatori participantii care, pana la data de 06.05.2021, ora 11:00, sunt inscrisi in concurs, la adresa www.expres.paralela45.ro, sunt abonati la Newsletter-ul agentiei de turism Paralela 45 la data extragerii si, vor fi selectati prin tragere la sorti.

Numele castigatorilor va fi afisat in mod public pe site-ul Organizatorului si pe pagina de facebook a organizatorului.

In cazul in care participantii desemnati castigatori nu raspund sau refuza premiile pana la data de 10.05.2022, ora 16:59, acestea nu se vor mai acorda.

PREMIILE

Premiile acordate in cadrul acestui concurs, oferite de Organizator sunt urmatoarele:

 

Locul I:

Un pachet de servicii de calatorie pentru 2 persoane in Antalya, plecare din Bucuresti

Perioada sejurului: 19.09.2022 – 26.09.2022

Servicii incluse:

– Transport cu avionul cursa charter din Otopeni – Antalya si retur

– 7 nopti cazare in statiunea Kemer la hotel Armas Luxury Resort & Villas 5*

– masa in regim All Inclusive

– transferuri aeroport – hotel – aeroport

– asistenta turistica

Valoarea de catalog a pachetului: 6000 lei

 

Locul II:

Un pachet de servicii de calatorie pentru 2 persoane pe litoralul romanesc

Perioada sejurului: 14.06.2022 – 19.06.2022

Servicii incluse:

– 5 nopti cazare in statiunea Neptun la Vila Briliant 2* superior, un apartament

Apartamentul este compus din living (canapea extensibila), bucatarie utilata, baie si dormitor cu pat matrimonial.

Valoarea de catalog a pachetului: 1400 lei

 

Locul III:

Un voucher valoric in valoare de 1000 RON care poate fi folosit pentru orice serviciu de calatorie in tara sau in strainatate.

 

Valoarea totala a premiilor este de 8400 lei TVA inclus.

 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil catre alte persoane. Premiul nu se va acorda in cazul in care castigatorii se afla in imposibilitatea de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

 

Castigatorii concursului vor fi anuntati prin mesaj privat pe email si/sau pe facebook in termen de 12 ore de la desemnare.

 

TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Obligatia

calcularii, retinerii si platii impozitului revine organizatorilor/platitorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile obtinute in bani si/sau in natura, din premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final. Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului prezentului regulament si consimtamantul participantilor pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), in scopul organizarii loteriei publicitare.

Societatea Paralela 45 Turism SRL respecta obligatiile operatorului de date cu caracter personal asa cum sunt reglementate în Capitolul IV din Regulamentul 2016/679,

 

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa Paralela 45 Turism SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Mun. Bucuresti, Calea Grivitei nr. 202B sector 1, sau prin transmiterea unui e-mail catre protectiedate@paralela45.ro.

PARALELA 45 TURISM SRL va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate si ulterior pana la data notificarii de catre participant a dezabonarii de la Newsletter, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

 

FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (secretariat@paralela45.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

 

ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezentul concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament.

 

Organizatorul,

Prin reprezentant legal,

Administrator,

Alin Nicolae Burcea